Informasjon om å sitte i et russestyre

Erfaring fra en rekke skoler viser gang på gang at de russestyrer som får til en handlingsplan for sin russefeiring har langt større mulighet til å oppnå en vellykket russefeiring. Dvs en russefeiring som blir mer moro og som en dermed husker tilbake på med glede i lange tider.

Et vellykka russearrangement krever mye planlegging og arbeid. Mye av organiseringa er kjip, men planlegger dere godt, er det mest moro. Mislykka russearrangementer virker alltid enda mer mislykka enn andre dårlige arrangementer. Ryktene sprer seg fort om hva som er verdt å få med seg, og uanmeldt kan det dukke opp vanvittig mange festklare, usiviliserte folk. Det gjelder å være forberedt.

Å arrangere en russetid, er nesten som å drive business. Mye penger (ofte andres penger!), folk har store forventninger og mye kan gå gærnt. En handlingsplan kan derfor være kjekt å forholde seg til. Her har du et greit utgangspunkt:

1.     Sjekk skoleledelsens holdning til samarbeid. Spør fjorårets russ og deretter ledelsen. Legg opp til et ryddig samarbeid fra første dag.

2.     Knytt til dere ressurspersoner på skolen, men også andre i lokalmiljøet.

3.     Hva var bra, og dårlig, i fjor? Og enda viktigere... hvorfor? Hva med en overlapping for hvert ansvarsområde?

4.     Ta en prat med ditt lokale politikammer. Sjekk vibbene og finn reale personer det kan lønne seg å kontakte ved senere anledninger.

5.     Hva ønsker årets russekull av russeåret, hva ønsker de av styret? Hva vil vi egentlig med russefeiringen? Nedsett en målsetting.

6.     Hvordan nå målene? - lage en strategi!

7.     Hvordan få med alle på denne strategien? Styrets viktigste oppgave!

8.     Det kan være lurt å sette opp en aktivitetsplan for hele året. Denne er kjekk å vise til i forhold til samarbeid med skolens ledelse. Det er alltid et pluss å kunne vise til god planlegging, og det er smart å avklare ansvarsområder, som alle er klar over, så tidlig som mulig.

Målsetting

Når dere skal utarbeide mål for året bør dere ta utgangspunkt i situasjonen dere har definert over. Dette setter rammer for hva som er mulig å få til og hvor realistisk det blir å gjennomføre målene. NB! - målsettingen skal videre være en rettesnor for det arbeidet dere nå starter. Det blir viktig å huske på at det skal være et mål som dere ønsker å gjennomføre og ikke et mål som kun er bra på papiret overfor rektor.

Eksempel på målsettinger:

  • Skape en feiring med mye gøy slik at de fleste minnes disse artige månedene med glede - samtidig som lokalmiljøet får en positiv oppfatning av oss.
  • Redusere russefeiringen til et minimum og heller dra på en ukes utenlandstur etter eksamen.

Strategi

Jobben med å tenke ut en strategi bør ta utgangspunkt i hovedområder som dere føler skal til for å kunne nå målsettingen.

Eksempel på strategipunkter:

  • Få en dialog med rektor for å skaffe en kontaktlærer som kan være en støtte for russen og et bindeledd videre til ledelsen ved skolen.
  • Få samtlige russ til å bli engasjert i jobbingen.
  • Rette opp det negative rykte forrige kull skape ved sitt hærverk.
  • Skaffe god økonomi slik at vi kan gi noe til et veledig formål i lokalmiljøet.
  • Skape samhold og fellesskap ved å engasjere alle i russerevyen.
  • Jobbe med nytenking i forhold til å finne på artige innslag uten å henge seg opp i hva tidligere russ har gjort - nye knuteregler.
  • Lage arrangementer med "stil".

Aktivitetsplanen

Det er viktig at dere blir så detaljert i handlingsplanen som overhode mulig - dette fordi det skal være selve arbeidsdokumentet for styret og parter som russen trenger å samarbeide med for å få utført de aktiviteter som ønskes. Husk at dette skal være et hjelpemiddel i russefeiringen og videre er det lettere å komme til skolens ledelse for å søke om fridager etc. når man har en god plan over tingene og dermed i god tid tar dette opp med ledelsen.

Verv

Alle russestyrer har forskjellige verv og styretitler. Dette kan variere fra skole til skole hvor mange styreverv man vil ha, men her kommer en oversikt over hva som finnes. 

President
President/formann er den som har hovedansvaret. Som regel demokratisk valgt inn av elevene, men kan også velges internt i styret. Har det øverste ansvaret for alle i styret, men skal delegere oppgaver. 

Visepresident
Denne personen skal stille i presidentens eller formannens fravær, men også jobbe tett sammen med og samarbeide med leder i hans eller hennes oppgaver.

Innkjøpssjef
Russen bestemmer selv hvor de ønsker å bestille russeklær, men det er mye praktisk som skal gjennomføres. For eksempel prøvedager, bestillingsfrister og utlevering av klær når dette kommer i februar og mars. Denne person skal samarbeide med klesleverandørene og videreformidle alle praktiske beskjeder, og videreformidle spørsmål og svar som russen har.

Økonomisjef
Russestyret Onkel Skrue eller “blåruss” om du vil. Her gjelder det å ha kontroll over alt som går inn og ut av penger i russestyret. Stikkord er orden i sysakene. Bør ha Kontakt med banken, og kontroll og ansvaret for alle kontoer som styret har tilgang til. Husk å spare på alle bilag!

Festsjef
Partyløven og partyfiksern. Bør samarbeide godt med president har økonomisjef. Foretar innkjøp til russekroer og fester, og er ansvarlig for avtaler med utesteder og arrangører. På Russesiden.no kan man enkelt informere resten av russen, men husk også å henge opp plakater og lapper, dersom dere ikke har egen PR-sjef. 

Sekretær
Referatskriver fra alle møtene, og hjelper de andre med det praktiske oppgaver som kontakt med offentlige instanser angående skjenkebevilgning og lignende. 

Styremedlem
Er fullverdig med av styret, men har ikke noe bestemt verv. Bistår resten av styret og letter jobben for de andre.

Togsjef
Vi snakker ikke NSB, men russetog. Dette er en 100 år gammel tradisjon og holdes i hevd på mange skoler fortsatt. Oppgaven din blir å koordinere med andre presidenter og tog sjefer på skolene rundt deg. Her er samarbeid med politi og 17- maikomitéen viktig. Du bestemmer også tema og alt praktisk ved selve toget. Hva er lov, og hva er ikke lov i toget.

PR-sjef
Har kontakt med lokale medier dersom noe skulle oppstå i forbindelse med russetiden. Kan også ha ansvar for å informere om prøvedager og russefester og større arrangementer.

Russeprest/prestinne
Russedåp er en viktig og gammel tradisjon på mange skoler. Kan gjerne samarbeide med festsjefen, slik at russedåpen arrangeres som en større happening enn bare dåp alene. Husk at temafester alltid er populært.

Russelege/russedoktor
Når hundrevis av russ skal feste sammen kan mye uforutsett oppstå, og da er det lurt å ha en ansvarlig som litt om helse og førstehjelp. Husk at sykdom som feks hjernehinnebetennelse ofte kan oppstå når russen samles. En utslitt kropp er mer utsatt for sykdom enn eller. Klining, festing, våkenetter og andre aktiviteter gjør ikke smitte mindre sannsynlig heller.

Prevensjonsveileder
Russebarn kan høres søtt ut, men klamydia og andre virus elsker bokstavelig talt å spre seg. Dette er ditt ansvar å hindre. Sikker sex, er viktig, og enda viktigere i russetiden. Husk at RFSU og Helsedirektoratet gir ofte ut gratis kondomer. Husk at kongle i lua, ikke er like stilig med en kjønnssykdom på kjøpet. Hjelp russen å ta ansvar for dette.

Fotograf
Russetid er minnetid. Husk at dere forhåpentligvis skal leve lenge på minnene. Her kommer din jobb inn. Send gjerne inn bilder og andre nyheter til Russesiden.no.

Journalist
Skriver russeavisen og andre publikasjoner. Samarbeider ofte med fotografen. 

Redaktør
Dette er russeavisens sjef. Ha godt over snittet i norsk, og være blad i å ta pennen fatt. 

Aksjonssjef
Det er mange gode saker russen kan støtte. Dersom dere planlegger å støtte en veldedig organisasjon, bør dere ha dette vervet med. Ansvarlig for å organisere det rent praktiske rundt innsamlingen av pengene. De aller fleste styrene samarbeider også med Kreftaksjonen og innsamlingen der.

Revysjef
Russerevy kan være omfattende, og her trengs det en god leder. Revysjefen er ansvarlig for sponsorer, organisere hvem som skal skrive tekster, spille, synge og danse og opptre. Samarbeider med PR-sjefen om å reklamere for revyen.