ÅretsLydbuss.png

Årets lydbuss er den bussen med det sykeste anlegget inne i bussen. Her har vi en jury bestående av lydteknikere som går rundt og sjekker anleggene. Dere får velge én egenvalgt låt, også velger juryen én fast låt som spilles på alle annleggene.

Kriterier:

  • God jevn dekning av lyd i hele bussen
  • Riktig balansert forhold mellom topper og subber
  • Størrelse på anlegget

Har dere spørsmål angående kåringen eller kriterier kan dere ta kontakt på jorgen (a) landstrefftelemark.no