Infotekst hentet fra www.vegvesen.no

Husk at røyking og bruk av åpen flamme ikke må skje i nærheten av bensin. Det kan forårsake brann, og et kjøretøy kan raskt bli overtent.

Busser skal være utstyrt med brannslukningsapparat. Apparatet skal være sikkert plassert og lett tilgjengelig for fører. Pulverapparatene som brukes skal være godkjent i Norge, og skal kontrolleres og godkjennes årlig av et kompetent firma.

  • I buss med inntil 22 sitteplasser i tillegg til førersetet er det krav om minst én håndslokker med minimum 2 kg pulver.
  • I buss med over 22 sitteplasser i tillegg til førersetet, skal det være minst en håndslokker med minimum 6 kg pulver.
  • Har dere campingbil som russebil, er det krav om minst én håndslokker med minimum 2 kg pulver.

Det er ikke krav til brannslukningsapparat i personbiler, men det er anbefalt. Vi anbefaler også å ha røykvarsler og gassvarsler i russebil og russebuss, spesielt hvis dere skal overnatte der.